TERAPIE konstelacemi

TERAPIE KONSTELACEMI

Moje práce s RODINNÝMI KONSTELACEMI se přirozeně vyvinula do systému TERAPIE KONSTELACEMI, neboli konstelační terapie.

S touto úžasnou metodou se může vlastně úplně vše co potřebujeme pochopit, nacítit, doprožít, odložit...

Jde o jasný pohled do našeho podvědomí, kdy se dějí přesně pro klienta na míru ušité vhledy.

 

Každá KONSTELAČNÍ TERAPIE je jiná a velice individuální. Samozřejmě se můžeme podívat do vašeho rodu, ale převážně to není potřeba, stačí se podívat správným smětem v sobě a vše se nám v terapii ukáže. To co zříme, můžeme i s pochopením odložit, změnit, nebo s tím naložit podle svých momentálních pocitů. Vše je na klientovi a jeho pocitech, které prožívá během terapie. Pocity nás dovedou tam, kde máme být. 

Dostáváme se k našemu nejvyššímu potenciálu, který si v sobě neseme. Ladíme se sami na sebe a svoji sebelásku, sebehodnotu, sebevědomí.... Můžeme se potkat se svojí duší...

 

KONSTELACE lze postavit na cokoli, o čem si myslíme, že nerozumíme odkud a proč pochází naše různé neřešitelné situace. Často je stavíme na zdravotní problémy, kdy nám jednoduše a ukáží s čím náš problém souvisí a kde je třeba zapracovat na změně.

 

NĚCO O RODINNÝCH KONSTELACÍCH BERTA HELLINGERA:

V rodinných konstelacích se pracuje se skrytou dynamikou rodinného systému, z něhož pocházíme a jehož součástí navždy zůstaneme. Každý rodinný systém se řídí podle Hellingera svými vlastními pravidly.

V každém systému musí fungovat rovnováha, každý jeho člen zde má své jedinečné místo. Pokud je tato rovnováha jakýmkoliv způsobem narušena - předčasné úmrtí, potrat, vyloučení z rodiny, násilné ukončení života a jiné těžké osudy může to nevědomě ovlivnit život dalších generací.

Hluboká věrnost rodinnému systému a nevědomá touha obnovit jeho rovnováhu nás často vede k tomu, že nevědomě následujeme nebo se identifikujeme s jeho zapomenutými, vyloučenými nebo mrtvými členy, bez ohledu na to, jaký vliv to má na náš vlastní osud. Děti mnohdy přejímají ve snaze ulehčit svým předkům pocity, jenž se neslučují s pocitem lásky a tím mnohdy nesou břímě negativně ovlivňující jejich vlastní život. Je až šokující, jak například vnuci, vnučky přejímají problémy svých prarodičů a žijí tak nevědomě až do dospělosti. Při odhalení těchto sil v konstelaci a pak díky jejich uvolnění dostáváme svobodu žít svůj vlastní život.

Velmi důležitým tématem je přijetí svých rodičů. Naši rodiče a předkové jsou našimi kořeny. Stojí-li rodiče za námi, posiluje nás to a dává svobodu jít vlastní cestou. Je-li však vztah s rodiči a jejich předky v nepořádku, stěžuje nám to realizaci našich možností, nedostává se nám síly ke zdravým vztahům a práci v našem současném životě.

 

PROČ PŘIJÍT A JAK PROBÍHÁ SEZENÍ

Nabízím zde rozložení konstelace v soukromí poradny, kdy na problému budeme pracovat pouze já a klient. Vše bez probírání citlivých soukromých témat před cizími lidmi. Pracuje se pomocí značek, které zastupují jednotlivé vhledy systému.

Klient přichází s konkrétním problémem, jestliže sám neumí identifikovat, co je jeho problém, i když je v nepříznivé situaci, budeme si před konstelací povídat a naladíme se tak, že se problém ukáže.

Při KONSTELAČNÍ TERAPII nalezneme důvod a příčinu problému, tedy nepříznivý vzorec, který nás nevědomě ovlivňuje, může jich být víc. Dojde k opravdu hlubokému procítění, odpuštění a pochopení situace, která vedla k našemu stavu. Naše nastavení je upraveno, konstelace je správně nastavena a současný nepříznivý vzorec chování se stává jen bezvýznamnou vzpomínkou.

Jedná se mnohdy o pochopení naší životní cesty jakou si vybrala naše DUŠE, protože pochopením a prožitím přítomnosti v přijetí, můžeme postoupit dál k sobě samému. 

Každý jsme jedinečný a naší životní cestou je svojí jedinečnost milovat, podporovat a přinášet světu s láskou jako dar pro ostatní.