Příklady z mé praxe

PŘÍKLADY Z MÉ PRAXE

V PŘÍKLADECH Z PRAXE možná naleznete podobný problém, jaký máte vy. Pomůže Vám to nastínit, jak terapie může probíhat.

Uvádím zde případy z mé Kineziologické poradny. Je to pro lepší pochopení metody- kineziologie One Brain. Jména klientů jsou samozřejmě změněná.


PROBLÉMY JSOU ROZDĚLENY DO ODDÍLŮ:

 • Fyzické- zdravotní problémy
 • Psychické- duševní problémy


JAK PŘISTUPOVAT KE SVÉMU PROBLÉMU:

Jsou tři druhy klientů, kteří navštěvují moji poradnu:

 1. Ti co si jdou metodu vyzkoušet a říkají si, že uvidí...
 2. Ti co si metodu vyzkoušeli a nepravidelně se vracejí.
 3. Ti, kteří se rozhodli, že na sobě zapracují a docházejí pravidelně po delší dobu a když mají pocit, že je hotovo odcházejí.

 

 1. Pro ty, kteří si chtějí metodu vyzkoušet: U psychických problémů stačí z větší části jen jedno odblokování. U fyzických je někdy potřeba odblokování více. Toto není pravidlem, ale převažuje to. Proto doporučuji snažit se problém vyřešit do konce, alespoň tři odblokování, než to ,,vzdáte". Tělo je urputnější než psychika a víc si problém drží. Protože problém jsme nejdříve měli v psychice a při jeho neřešení setoupil do těla, je tedy dlouhodobější. Někdy tam je zapojeno víc různých problémů, které spolu zdánlivě nesouvisí. To nelze udělat za jedno odblokování.
 2. Ti, kteří ví, že metoda pomáhá se časem vracejí s jiným problémem k řešení. Od toho metoda je, využívat jí pro zlepšení našich životů.
 3. Jsou tací, kteří mají jeden hlubší problém a sami ví, že musí na sobě zapracovat a něco ve svém životě změnit. Ví to sami a jsou sami rozhodnuti, že do toho jdou, mají pocit, že jinak jim lépe nebude. Je pravdou, že někdy na nějakém hlubokém problému pracujeme rok až dva. Mám klienty, kteří si tímto prošli a opravdu dosáli toho, co chtěli, změnili sebe i okolnosti svého života, tak že jsou spokojení a silní svůj život nadále zvládat. A jednou přišli naposledy. Děkuji jim za společnou cestu, protože i pro mně byla poučením.


Fyzické- zdravotní problémy

Většina akutních i chronických onemocnění má své psychické příčiny, tj. zrcadlí psychickou nerovnováhu. Její vznik je nejčastěji dětství, kdy jsme si vytvářeli emocionální vzorce chování, které používáme dodnes. Tyto vzorce lze přesně určit a změnit tak, aby to vyhovovalo naší současné situaci.

Dnes vychází mnoho knih, které pomáhají určit, jaký směr v naší psychice dává impulz k vytvoření té které nemoci. Kineziologie toto určí přesně klientovi na míru. Klient pochopí psychické souvislosti nemoci a z toho vyplývá urychlení jeho léčby.


STRACH Z PORODU

Některé těhotné ženy mívají strach z porodu svého dítěte. Během porodu je žena bezmocná a je odkázána na pomoc druhých lidí. Strach z odevzdání se druhým a pocit strachu o dítě, aby bylo zdravé může provázet ženu během těhotenství. Toto není dobré ani pro ženu ani pro dítě, které vše vnímá přes pocity matky.
V minulosti toto může negativně ovlivňovat vlastní porod, nebo dobu těsně po porodu.
Naštěstí mám z vlastní praxe zkušenosti, že toto lze odblokovat a porod proběhne přesně tak, jak si klientka přeje.


BULIMIE

Anorexie a bulimie, nadváha. Toto jsou problémy s příjmem potravy. Vždy mají příčinu v psychice. Tyto případy mnohdy mají řešení dlouhodobějšího charakteru.
Vždy mám radost, když se dozvím, že metoda pomohla a když to je hned po prvém odblokování, tím větší. Na klientce, která tuto zkušenost získala je vidět, že každý klient to má jiné a mnohdy stačí jen vůle přijít.


BOLESTIVÁ MENSTRUACE

Mnoho dívek a žen trpí bolestí v podbřišku během menstruace.
Jako rychlou pomoc doporučuji pít velké množství vody. Mám to vyzkoušeno- pomáhá to i bez léků.
Jestliže se chcete bolesti zbavit natrvalo, je dobré odblokování kineziologií One Brain. Tyto záležitosti se obyčejně berou od linie matky a dále babičky a prababičky. Dříve ženy měly opravdu těžko dostupnou hygienu a vztah k ženě a ženství byl celkově na nízké úrovni. Muži se k ženám mnohdy chovali nehezky. Od této doby pramení tyto problémy, které tato metoda umí odstranit.


RANNÍ BOLEST BŘICHA U DĚTÍ

Děti často ráno před školou mívají bolest břicha. Je to psychického původu, ale není dobré dítě z toho obviňovat, je to podvědomé, nedovede si s tím poradit. Škola je velká přemožitelka, vždy nad dítětem vyhraje, dítě se jí musí podřídit. To byl případ i malého Jirky. V minulosti jsme nalezli tři místa, kde pociťoval silnější autoritu, které se musel podřídit a vždy ho to stresovalo. Jednou mu byla např. maminka, která mu zakazovala slézt z gauče, aby nespadl, když byl malý. Lépe by bylo mít nad dítětem dozor a naučit ho to. Ona bezmoc a přiznání vlastní slabosti ovlivňovaly Jirku i ve škole. Po odstranění stresu, který vždy prožíval zmizela i bolest břicha. Jirka nyní cítí školu jako partnera a sebe jako silného.

 

SAMOVOLNÁ ANTIKONCEPCE

Při úvodním rozhovoru v poradně se mi paní Dana svěřila, že se vlastně velmi bojí toho, mít v sobě plod děťátka. O těhotenství se s manželem pokoušejí již třetím rokem a tento pocit jí neustále doprovází. Proto bylo potřeba najít spouštěč strachu, který blokoval přirozenost každé ženy.
Jeden z důležitých bodů, které jsme odkryly, byl strach, že tělo Dany selže. Nalezli jsme situaci, kdy po automobilové nehodě přestala věřit v přirozenost svých tělesných funkcí. Měla velký strach z bolesti a z věcí, které sama ve svém vědomí nemůže ovlivnit. Těhotenství takové je, miminko si samo v bříšku roste, bez vědomé vůle své maminky. Bylo potřeba uvolnit negativní stres z této dříve prožité situace.
Ale asi nejdůležitějším traumatem, byla situace, kdy se sama stala obětí znásilnění. V té době měla nastoupit na vysokou školu. Velmi se styděla o svém zážitku komukoli říci, nebo se alespoň někomu svěřit. Ovšem největší strach měla z toho, že by mohla být z tohoto nechtěného styku těhotná. Nevěděla, co by řekla svým rodičům a sama by se musela pravděpodobně vzdát studia. Cítila se spoluvina, jak to někdy u takovýchto případů bývá. V této pro ní bezvýchodné situaci se zařekla, že nikdy nechce otěhotnět. Vlastně se samovolně zablokovala a vytvořila si svoji vlastní antikoncepci. Tělo, které bylo ve stresu po špatném zážitku, v něm zůstalo dlouhá léta.
Odkrytím těchto témat a uvolněním strachu spojeným s emocemi, které prožívala, stačilo k tomu, že dva měsíce po návštěvě poradny paní Dana s radostí zjistila, že je těhotná.

 

ALERGIE NA SLUNÍČKO

Malá osmiletá Petra měla alergii na sluníčko. Měly s maminkou vypozorováno, že jakmile na jaře vysvitne, je Petra celá ,,osypaná“.
Příčinu jsme nalezly ve čtyřech letech, kdy se za krásného slunečného dne koupala venku a začala se topit. Nic se jí tehdy nestalo, jen si spojila strach z utonutí se strachem ze sluníčka. Když je osypaná, tak přece nepůjdou k vodě, takto přemýšlelo její tělíčko. Po odblokování je bez obtíží.

 

EXEM

Malý jednoletý Davídek měl exem. Kůže představuje ochranu těla, jak fyzickou, tak psychickou. Davídek byl hodné, bezproblémové dítě, málo se projevoval a když už ano jen v dobrém. Jak to bývá u tak malých dětí problém jsme nalezli v minulosti u jeho maminky. Davídek převzal její podobné chování, kdy ona se snažila být ,,dokonalá“ a potlačovala sama sebe, své potřeby i své sebevyjádření. Snažila se být s každým zadobře. Davídkův exém poukazoval na potřebu změny v přístupu maminky sama k sobě. Malé děti na velmi často poukazují svými problémy na ,,nerovnováhy“ svých rodičů. Po odblokování je Davídek v pořádku.

 

ÚSPĚŠNÉ TĚHOTENSTVÍ

Paní Olga si moc přála miminko, ale bohužel již třikrát samovolně potratila. Příčinu jsme nalezly v jejím dětství, kdy ona sama cítila nelásku od své maminky. Během dospívání se velmi často setkávala se smrtí i ona sama byla v klinické smrti. Téma nelásky a smrti jí bylo velmi blízké. Při terapii pochopila, že je potřeba toto vymazat a pročistit. Jakému děťátku by se chtělo do tohoto stavu nelásky a smrti přijít?
Dnes již má krásnou holčičku.

 

NOČNÍ POMOČOVÁNÍ

Je zajímavé, že se ve velké většině týká více chlapců, než dívek. Problém obyčejně značí nevyřešený problém mezi otcem a synem v rodině. Nemusí to ovšem znamenat problém mezi tatínkem a pomočujícím se synem, ale problém se může přenést z generací. Kdy tatínek měl v dětství přísného, až depotického otce se kterým nemá dodnes vyřešený vztah. Samozřejmě i tatínek trpěl pomočováním v dětství, ale styděl se za to a vyšlo to najevo až při řešení problému v poradně. Toto je dost častý příklad v tomto problému.

 

ZÁNĚT UŠÍ

Malý Lukášek starý jeden a půl roku, trpěl často záněty uší, kdy mu je často píchali a neustále jedl antibiotika.
Začátek problému jsme nalezli u tatínka chlapce, kdy v jeho dětství měl otce alkoholika a doma byl neustále hluk. Tato situace vyvolala přecitlivělost uší a přenesla se na Lukáška. Dítě ukazuje tímto svým předkům, kde mají slabé místo, které si zaslouží vyčistit. Po odblokování se Lukášek vyléčil a záněty se již neobjevily.

 

SVALOVÁ BOLEST

Pan Jaroslav trpěl bolestí svalu pod oběma pažemi, trvající asi jeden a půl roku. Snažil se situaci řešit masážemi, ale nemělo to výrazný účinek. V současnosti to byl velmi zaměstnaný muž. Při navrácení do věku příčiny jsme našli jeho pocit viny, že svým životem komplikuje život druhým. To vycházelo z pocitů, které měl jako dítě ve své původní rodině. Nyní měl stejné pocity a proto chtěl být za každou cenu nezávislý a samostatný, proto byl i velmi zaměstnaný. Po odstranění stresu, který prožíval i jeho bolest zmizela.

 

BOLEST HLAVY

Paní Hanu již druhým měsícem bolela denně hlava. Příčinou byl nevyřešený spor s partnerem, nekomunikace. Po odstranění stresu, který si nesla z dětství- neřešení problémů s matkou, se přestala bát si s partnerem promluvit. Když vyřešili problém, který obcházeli, bolest zmizela.

 

DRÁŽDIVÝ TRAČNÍK

Paní Alena byla v součastnosti přetížena prací, nedůvěřovala sobě ani ostatním lidem. Při navrácení do věku příčiny si vzpomněla, že měla odklad do školy. Ztratila tím své kamarádky, které najednou byly ,,chytřejší“. Od té doby ta nedůvěra v sebe i nedůvěra a strach z ostatních. Bylo třeba celkem tří terapií, kde se odkryly další souvislosti, při každé bylo patrné zlepšení až do vymizení problému.

 

TŘESY TĚLA

Mnohokrát za den se opakující třesy těla, trvající několik minut. Záchvaty vypadaly jako epilepsie, ale nebyly tak diagnostikovány lékařem. Při navrácení jsme se dostali do prenatálu, kde jsme nalezli velký strach ze světa a strach co mě čeká. Příčinou byly hádky rodičů, agrese v rodině v těhotenství maminky. Neumí s agresí pracovat a obrací jí proti sobě. Zlepšení po první terapii.

 

ZVÝŠENÁ TEPLOTA

Děvče mělo teplotu 38,8 st. Po odblokování se ihned snížila teplota na 37,5. Ráno byla bez teploty. Příčina stres z očekávaného vysvědčení.

 

STRACH Z CHOZENÍ DO ŠKOLY

Při zmizení tohoto stresu, zmizel i ekzém na kterém jsme nepracovaly.

 

KRČNÍ PÁTEŘ

Dívka - po nehodě, bolí krční páteř, neotočí hlavu. Okolo krku má zpevňující šál. Po odblokaci bolesti během tří dnů zmizely.

 

ZÁNĚT UCHA

Muž - zánět ucha, okolo ucha zarudnutí. Za tři dni bez použití antibiotik došlo k výrazné úlevě.

 

BOLEST V ZÁDECH

Pan Jan trpěl bolestí v zádech v hrudní oblasti. Záda nám dávají oporu v životě. Když je v této oblasti (hrudní páteř) problém, bývá problém citové oblasti. Příčinou bylo v dětství narození sourozence a pocit nezájmu rodičů o klienta. Tyto pocity prožíval i v současnosti, jako pocit nezájmu kolegů v zaměstnání o něj. Druhý den byl bez obtíží.

 

ZVRACENÍ

Osmiletý Petr od narození bezdůvodně, bez předchozích obtíží zvracel. Po odblokování, kdy příčina byla nalezena ve stresu jeho maminky před porodem je bez těchto obtíží.


Psychické, duševní problémy


SMRT

Strach ze smrti své, blízké osoby, nebo dlouhodobý smutek za zemřelou osobu. Je to hodně různých příběhů, které se týkají smrti. Hodně klientů řeší tyto záležitosti a pokud vím, na toto tato medoda zabírá úžasně.

 • Během terapie lze poznat smrt, jak opravdu vypadá a poznáte, že představy (strachy) o ní jsou hodně jiné, než pravda.
 • Lze se rozloučit s drahými zesnulými.
 • Rozloučit i s těmi, kteří nás proti naší vůli navštěvují.
 • Někdy máme vůči zesnulým výčitky svědomí, nebo něco vyčítáme jim, i toto lze během terapie upravit.

 

STRACH Z LÉTÁNÍ LETADLEM

Paní Ilona jedinkrát letěla letadlem a zařekla se, že tento hrůzný zážitek již nikdy v životě nezopakuje, celou cestu se dívala pouze na podlahu, okénko ze strachu ani nezahlédla. Za nějaký čas, se zcela náhodou dozvěděla o metodě kineziologie a rozhodla se, že zkusí odblokovat její hrozný strach z létání.
Při navrácení do věku příčiny jsme se dostali do doby těsně po jejím narození. Sama nemohla uvěřit tomu co viděla, jako miminko vypadla personálu nemocnice na zem. Odtud pramenil její strach z pádu letadla.
Po odblokování pilně cvičila doporučené cviky a na konci této doby, se jí zcela neplánovaně nabídla cesta letadlem, kterou využila. Jak sama tvrdila strach jí naprosto přešel a pouze celou cestu velmi litovala, že nemůže sedět u okénka.


ROZVOD V SENIORSKÉM VĚKU

Paní Olga, seniorka, přišla dvakrát za sebou. Chtěla vyřešit stres, který prožívala, když se dozvěděla, že je jí její manžel nevěrný s její kamarádkou a vše trvá již hodně dlouho. Nevěděla co bude dělat, bála se rozvodu, věděla, že jejich vztah již nemá budoucnost, ale byt ve kterém bydleli byl napsán na manžela.
Po více než dvou letech se u mně objevila znovu, již celá usměvavá. Byla rozvedená, nikoho nehledala, ale prý si ji po rozvodu našel hodný muž, vdovec, u něhož také začala bydlet. Říkala, že tehdy byla zcela bezradná a bez pomoci v mé poradně by nikdy neměla odvahu se v tomto věku rozvést a prožívat lásku.

 

RODINNÉ KONSTELACE- OTEC A DCERA

V kineziologii se také používají rodinné konstelace. Používám je na klientech, kteří na sobě již nějakou dobu pracují, tedy prošli již vícero odblokováním, ale mají pocit, že to ještě drhne v rodinných vztazích a neví co s tím.
Otec paní Milany se s její matkou rozvedl, když jí byl jeden rok. Hodně v té době pil a byl agresivní. S dcerou se v dětství pravidelně vídal jednu hodinu za dva týdny. Když byla Milana dospělá a přestala otci vyživovací povinnost, přestal jezdit, tak začala otce sama navštěvovat. Tak tomu bylo až do jejích pětatřiceti let. Otec nikdy nepřijel k ní domu na návštěvu, nikdy sám nejevil zájem o vnoučata. Pak Milaně došlo, že je jejich vztah pouze jednostranný a řekla si, že přestane jezdit a počká si až sám otec projeví zájem. Toto trvalo deset let, kdy se neviděli. V té době jsme udělali na jejich vztah rodinné konstelace. Ještě připomínám, že za celou dobu dospělosti otec nikdy sám neprojevil zájem, ani např. pohledem k narozeninám. Čtyři měsíce po konstelacích přijel otec Milanu navštívit k ní domů, poprvé v jejím dospělém životě. Nic si nevyčítali, jen byli rádi, že mohou být spolu. Její otec přijel zanedlouho znovu s tím, že dlouho neviděl svá vnoučata.


PONIŽOVÁNÍ A ŽÁRLENÍ NA ŽENU

Pan Vladimír byl nějaký čas ženatý, ale věděl, že vše není tak, jak má být. Ponižoval svou ženu a často na ní bezdůvodně žárlil. Vždy si to pak zpětně uvědomoval, ale ovládnout se nedokázal. Podobné chování jsme nalezli u jeho otce, v době, kdy byl Jaroslav embryo u maminky v bříšku. Nevědomky přijal od otce toto chování. Již při odbolování se těšil z toho, jak je hezké ženu rozmazlovat a těšil se z prožívání nových zkušeností.

 

STRACH O DÍTĚ

Paní Eva byla mladá maminka, měla miminko, ale místo radosti prožívala pocity strachu o své dítě. Při navrácení do věku příčiny jsme se dostaly do jejího dětství, kdy měla těžce a dlouhodobě nemocnou maminku. Měla o ní velký strach, tento strach si nyní Eva přenesla na své miminko. Stále řeší imaginární a neexistující problémy a strachy. Dnes již ví, že nemusí používat své staré programy chování a může si zvolit to, co ona nyní chce.

 

NEDOKONČOVÁNÍ CÍLE

Mladý muž Ivan, měl problémy s tím, že nikdy nedokončil, to co začal. Týkalo se to snad všech oblastí jeho života. Při navrácení do věku příčiny jsme se dostali do jeho dětství, kdy měl pocit, že ho matka nechce, že je jí přítěží. Cítil nelásku a umocňoval se v něm pocit, že není dobra hoden. V současnosti se tento program projevoval tak, že kdyby ukončil nějaký svůj cíl, mohl by pociťovat úspěch a v podvědomí věděl, že ho není hoden. Odblokování mu ukázalo cestu, kterou se vydat.

 

STRACH Z MATURITY

Tři dni před svojí maturitou přišla slečna Jana. Má pocit, že jsou na ní určitě učitelé zasedlí, že jí potopí a že se jí dějí nespravedlivé věci. Příčinu jsme nalezli u jejího tatínka, který byl neustále nespravedlivě bit svým otcem. Tento pocit nespravedlnosti se přenesl na Janu ve vypjaté maturitní době. Po odblokování, měla pocit, že se jí ulevilo a samozřejmě odmaturovala.

 

DĚTINSKÉ CHOVÁNÍ

Malý pětiletý Martin se začal chovat tak, že jeho chování odpovídalo věku dvou, tří let. Při navrácení do doby vzniku, jsme se dostali do doby, kdy se mu narodil mladší bratr. To té doby rozmazlovaný a hýčkaný, musel doslova ze dne na den vyspět. Rodiče na něj vyžadovali dovednosti a věci u kterých před tím zavírali oči. Po dvou letech, od té doby se objevili tyto problémy s jeho chováním. Maminka sama během terapie pochopila, že si Martínek přeje pozvolný přechod k vyspělému chování. Tak se k němu chovala jako k malému a nechala ho postupně vyspět do jeho správného věku. Samozřejmě po odblokování byl tento přechod kratší a snazší.

 

MENTÁLNĚ A FYZICKY POSTIŽENÝ KLIENT

Na terapii přišla starší paní, která se starala o svého mentálně a fyzicky postiženého bratra. Takto postižen byl již od narození. Starala se o něj s velkou láskou. Musel však kvůli svému zdravotnímu stavu do nemocnice. Když po měsíci přijel, odmítal spát v leže, pouze seděl. Sestra se o bratra bála, protože z nevyspání chřadl. Promluvit si s ním o tom nemohla, protože by jí nepochopil.
Terapie přes prostředníka u dospělých klientů je možná například v případě, jako je tento.
Po terapii, se po týdnu klientka ozvala, že si bratr lehl a začal spát v leže.
Zde je vidět, že terapie může pomoci i klientovi, který se o tom, kvůli svému stavu vlastně ani nedozví.

 

KOMUNIKACE

Pan František získal nové zaměstnání, které vyžaduje komunikaci s nadřízenými i s klienty. Do této chvíle si neuvědomil, že má problém s komunikací.
Nyní má pocit, že stejně nikoho nezajímá co chtěl říci, že ostatní to řeknou lépe.
Začátek problému jsme nalezli v dětství Františka, kdy žil v rodině, kdy ho maminka nikdy pořádně neposlouchala. Nepovídala si s ním ani nevyslyšela jeho slova. Po odblokování se změnil a nepociťuje tyto problémy.

 

NEUMÍ ŘÍCI NE

Paní Jaroslava neuměla říci ne, neuměla nikomu odmítnout pomoc, ani v zaměstnání ani doma. Nakonec, ale své sliby neplnila, protože jí na to nezbýval čas. V dětství prožívala pocit nepotřebnosti a nezájmu rodiny, jako nejmladší sourozenec. Dělala vše podle ostatních, aby o ni měli zájem. Po odblokování, kdy sama prošla změnou, se také musela naučit reagovat na její okolí, protože její změnu zpočátku nechtěli přijmout.

 

NESPAVOST

Nespavost, špatné usínání, zimnice v peřinách. Důvod: ve dvou letech ledové zábaly při horečce. V přítomnosti se bylo potřeba více zaměřit na aktivity přes den, protože se jednalo o seniorku.

 

CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

Paní Hana je přetížená z podnikání, necítí podporu od manžela, který jí v domácnosti nepomáhá. Příčina byla nalezena v prenatálu, kdy její maminka byla přetížená prací v pokročilém stádiu těhotenství. Paní Hana přebrala tyto pocity od matky a již jako dospělá dělá v současnosti vše stejně, v domnění, že to jinak nemůže být. Musela změnit postoj, ohlas byl kladný.

 

Mojí praxi- Kineziologii One Brain, navštěvují klienti, především z okresu a okolí Příbram, Beroun, Hořovice, Dobříš, Praha.