terapie Kineziologie One Brain

KINEZIOLOGICKÁ PORADNA se sídlem Ohrazenice u Příbrami

ÚVODEM

Miluji svoji práci a lidi, kteří ke mě přicházejí.

Všichni zde jsme na cestě k sobě samému a brousíme se jako diamant. Ano je to někdy tvrdé a těžké, od toho jsou zde tyto metody, které nám byli dány k pochopení sebe samých.

I já ve svém životě procházím svojí individuální cetou. Ta mi velice pomáhá k pochopení mých klientů, k naladění se na jejich problémy. Našla jsem sama sebe v pochopení principů, jak funguje naše podvědomí, vědomí... A stále jsem na cestě, která mě každým dnem formuje dál a dál. Ano naše cesta nikdy nekončí.

Tím se dostávám k tomu, že jsem si tuto úžasnou metodu UPRAVILA podle svého nejlepšího svědomí, kdy pracujeme na sebepoznání, poznání svých podvědomých vzorců a nastavení. Respektujeme plán naší DUŠE a nezasahujeme, kde nemáme a podporujeme to co podporovat máme. Také jde o vhledy, kdy se díváme na situace bez našich nastavených emocí, což je pro klienta velice přínosné. Vidí sám sebe ve své čistotě.

KOMU A JAK KINEZIOLOGIE POMÁHÁ?

KINEZIOLOGIE One Brain je metoda, jak posílit nebo obnovit zdraví a vitalitu člověka na úrovni: fyzické, mentální, emocionální a energetické. Po její aplikaci dochází k výrazné psychické úlevě, celkovému zharmonizování a léčení osobnosti.
Metoda Kineziologie One Brain vychází z poznatku, že na počátku většiny psychických i fyzických problémů je dříve prožitý negativní stres, mnohdy již vědomě ,,zapomenutý“. Jedná se o nezávislou samostatnou metodu, která hledá příčinu problému. Slouží k určení emocionálního stresu, jeho uvolnění a k navození přirozeného toku energie, spouští samoléčící síly v organismu.
V některých zemích je kineziologická péče hrazena pojišťovnami.

Tuto metodu Kineziologie One Brain vyhledávají klienti, kteří mají nejrůznější psychické nebo fyzické problémy. Pocity strachu, poruchy učení, problémy ve vztazích, ke snížení pracovního napětí, vyčerpanosti, chronické únavy, alergie, bolesti, závislosti atd. Problémů, které kineziologie pomáhá řešit je hodně, avšak důležitý je aktivní přístup klienta. Odpovědnost za náš život leží v našich rukou. Metoda může být použita u lidí různého věku, kojenců i těhotných žen. V případě malých dětí terapeut pracuje přes prostředníka, např. přes matku.

PROČ PŘIJÍT?

Objednáním a příchodem do kineziologické poradny je splněn zájem a vůle se problémů zbavit. Nechávat se uzdravit bez osobních změn není řešením. Člověk ztrácí MOC nad svým životem a přichází NE MOC. Tato metoda, kdy se terapeut naladí pomocí svalového testu na tělesnou paměť klienta, vychází z klientovi potřeby a individuality. Takto terapeut získá odpověď na veškeré otázky, potřeby a korekce. Nejlepší- jediný absolutně spolehlivý zdroj informací o nás- JSME MY SAMI.

JAK PROBÍHÁ SEZENÍ?

Sezení probíhá podle potřeby jednu a půl až dvě hodiny.
Terapeut během sezení pomáhá klientovi tovi najít celý jeho potenciál, kdy odpověď nalezne klient sám pomocí nové volby. Naučí ho získat moc nad svým životem a tím více sebevědomí a životního naplnění.

SVALOVÝ TEST

Svalový test je základ této metody. Jemným tlakem na natažené ruce klienta dostává terapeut zpětnou odpověď. Odpovědi nám dá tělesná paměť klienta. Tím se ,,obejde“ vědomí, které mnohdy z pocitu strachu, bolesti a strachu z bolesti odmítá vidět situaci ve správném světle. Tělo odpovídá na negativní stres oslabením svalového tonusu (ruka klesne).
Když terapie klienta posílí a je naladěn na pozitivní energii, posílí se i sval (testujeme i závěrem, ruka zůstává pevná).

PŘED TESTOVÁNÍM

Terapeut klienta připraví na testování tak, aby jeho svaly odpovídaly správně, tj. pravdu. Také ho energeticky ho posílí vyrovnáním meridiánové energie, pomocí akupunkturních bodů. Toto se děje pomocí jemné masáže či dotykem na určených bodech.

PŘÍTOMNOST

Dalším postupem je odstranění stresu z problému v přítomnosti. Zde se podíváme na problém bez současných negativních emocí, což je pohled, který můžeme po odblokování mít neustále. I na toto se ptáme těla na povolení.

MINULOST

Následně můžeme najít původ problému. Nejčastěji je to v období mezi početím a sedmým rokem věku, ale není to pravidlem. Klient je nyní již tak zharmonizován a naladěn, že si vzpomene na již mnohdy zapomenutou situaci, kdy poprvé zažil související negativní stres. Toto se děje jemně, nemusí prožít situaci v té samé síle, jen si vzpomene. Je to bez pomoci hypnózy a jiných podobných technik, při plném vědomí klienta. Klient pochopí souvislosti, které ho vedly k problémovému chování či nemoci. Dbá se na to, aby byla dříve prožitá negativní situace pochopena a klient nyní udělá novou svobodnou volbu, která ho již nebude negativně zatěžovat.

Na posílení energie se vytestují korekce. Technik na posílení energie je mnoho a všechny se opět testují. Dbá se na individuální přístup ke klientovi, (to co pomůže jednomu, nemusí druhému).

BUDOUCNOST

Posledním časovým úsekem, kterým se zabýváme je to, jak klient sám sebe vidí v nové již pozitivní situaci v budoucnosti, ( např. za jeden měsíc).

,,DOMÁCÍ ÚKOL“

Na závěr dostane klient tzv. domácí úkol, který je nutné vykonávat po určenou dobu. Jsou to tři týdny až tři měsíce, podle individuální potřeby klienta. Jsou to lehké cviky, které zaberou několik minut denně.

CO JE CÍLEM METODY?

Cílem této metody je navrátit klientovi moc nad sebou samým, důvěru v jeho schopnosti, aby se mu dařilo lépe. Metoda spouští samoléčící síly v organismu. Klient se stává aktivním jednajícím na svém vlastním sezení, příjemcem ve svém vlastním vývoji. Na konci sezení může zjistit, že počáteční slabé testy jsou po korekci silné a to představuje mocnou fyzickou a psychologickou stopu, důkaz o tom, že sezení vedlo k určité změně. Tělu se vštípila nová informace a miliardy buněk se mobilizují k tomu, aby směřovaly k nové volbě, kterou sezení kineziologie odkrylo.
Někdy je odblokování provedeno tak jemně a přirozeně, že klient ani nepostřehne, že problém je pryč. Je opravdu potřeba si změnu uvědomit.

Na vyřešení složitějších problémů je třeba odblokování víc, záleží na charakteru problému, je to vždy velmi individuální.

PŘÍZNAK PROBLÉMU

 • Příznak problému psychický (např. strach), posléze zdravotní se může projevit až s odstupem několika let, či desetiletí od prožitého traumatu. Objeví se, když si člověk prošel všemi životními zkušenostmi, kterými projít měl, které jsou důležité pro zpracování onoho problému. Když je člověk zralý a vše by měl zvládnout, příznak se objeví.
 • Příkladem je prožitý problém u dítěte, malé dítě nemůže např. říci rodičům, že to a to cítí, protože není na to mentálně vyspělé, nebo na to nemá uzpůsobené rodinné prostředí. Až, když vyroste do dospělosti a je schopné tyto problémy zpracovat příznak se objeví. Mnohdy se objeví na jejich vlastních dětech, které tím, že onemocní upozorňují rodiče, že by se měli něčím zabývat.
 • Příznaky se nejdříve projeví v podobě psychické a při nezpracování a ignorování, se problémy uloží do těla v podobě nemoci.

PROČ SE MŮŽE NĚKDY PROBLÉM VRÁTIT?

Obyčejně stačí jedno odblokování a klient se problému zbaví, ale někdy je možné, že se nemoc, či příznak navrátí.

Například: Klient má zánět v oku. Problém se odblokuje v poradně a klient se rychle uzdraví. Ale po nějaké době má opět zánět v oku.

Zde jsou možnosti proč se klientovi nemoc navrátila:

 1. Buď tělo reaguje takto: ,,Mám vyřešený minulý problém, moc mi to pomohlo“. Dnes mám jiný problém, tak budu mít stejný příznak, když mi to minule tak pomohlo. Takto zjednodušeně to může být. Setkala jsem se s tím vícekrát.
 2. Nebo má nemoc více rovin, klient prožívá více druhů negativních emocí, je zde více problémů daných dohromady, projevujících se právě tímto jedním příznakem. Je potřeba víc odblokování, aby se vše postupně vyčistilo.
 3. Nebo je potřeba prohloubit odblokování, je zde stále stejný jeden problém, ale je potřeba znovu projít stejnou terapií, problém je hodně hluboký.
 4. Nebo klient si nedělal ,, domácí úkol“ po celou dobu, kterou měl vytestovanou, nebo neudělal změny, potřebné k vyléčení, které si sám zvolil při terapii.

Navrácení příznaku, není prohrou klienta, nebo známkou, že tato metoda nefunguje. Je to upozornění, že je potřeba ještě na sobě zapracovat.

Odblokování mění psychiku klientů, v pozitivním smyslu, velmi výrazně a všimne si toho klient sám i jeho blízké okolí. Klienti poznají, že mají moc změnit svůj život, že nejsou loutky v rukou osudu, ale jsou tvůrci svého života.

KVALIFIKOVANÝ KINEZIOLOG, JAK HO POZNÁTE?

Článek jsem napsala po popisu ,,zvláštní" terapie, kterou zažil můj klient.

Mnozí o kineziologii již slyšeli a někteří uvažují, že některou poradnu navštíví. Pro laika je nemožné rozpoznat kvalifikovanost poradce. To škodí metodě, jako takové a především samotným klientům. Zde se pokusím popsat základní skutečnosti, které byste měli znát.

Kineziologie má více podoborů. U nás je nejrozšířenější a budu zde psát o KINEZIOLOGII- ONE BRAIN, toto je zavedený název v naší republice.
Ve světě je tato metoda známa pod názvem: THREE IN ONE CONCEPTS.
Tuto metodu u nás v současné době zastřešuje organizace s názvem AMIKUS.

Nyní vám popíši základní jednoduchá kritéria, podle kterých poznáte, že poradce pracuje profesionálně:

 • Veškeré odpovědi, které kineziolog potřebuje při práci znát, testuje přes svaly klienta. Nejčastěji se jedná o sval déltový. Testování jiným způsobem, např. kyvadlem je nepřípustné. Kyvadlo používám také, ale ne při aplikaci této metody. Pohyby paží klienta mají své opodstatnění.
 • Při nalezení věku příčiny nikdy nenaleznu minulý život klienta, ale vždy se jedná o generační problém, kdy například babička prožila nějaké trauma, s tím se nevyrovnala a problém se přenesl na její potomky. Minulé životy nepatří do této metody, samozřejmě to neznamená že by neexistovaly, ale tato metoda s nimi nepracuje, což má také svůj terapeutický důvod.
 • Dalším důležitým bodem je zadání domácího úkolu. Když vám poradce řekne, že vše je vyčištěno a že žádný domácí úkol nepotřebujete, nevěřte mu. Na zapsání nového programu potřebujete nejméně tři týdny, kdy si děláte pozitivní představu a nějaké lehké cviky, na zvýšení vaší energie.
 • Když vám poradce řekne, že musíte přijít ještě např. dvakrát, tak mu také nevěřte. Snaží se vás získat jako další klienty. Je samozřejmě možné, že budete potřebovat poradnu ještě několikrát, ale rozhodnutí je vždy na vás. Vy jste svá největší autorita a jen vy sami poznáte, že problém po určené vytestované době stále přetrvává. Pak je na místě znovu vyhledat poradce a dále pracovat na vašem rozvoji. Samozřejmě, když navštívíte poradnu vícekrát vy sami i vaše okolí rozpoznáte změnu, která se ve vás udála, ale rozhodnutí je vždy na vás.

Terapie je vždy přesně ušitá každému klientovi na míru, takže nemusí nutně být u každého stejný průběh, ale tyto body jsou pro terapii zásadní.
Přeji vám šťastnou ruku při výběru vašeho terapeuta.

JAKÁ JE HISTORIE METODY?

Tato metoda vznikla v 60. letech 20. století díky výzkumu amerických chiropraktiků, kteří poukázali na to, že určité svaly souvisí s některými orgány, které jsou samy ve vztahu s akupunkturními meridiany, které známe z čínské medicíny.
Kineziologie se rozrostla do různých směrů.V naší republice je nejvíce rozšířená metoda – One Brain (Jednotný mozek). Zakladateli této techniky jsou Gordon STOKES a Daniel WHITESITE.

Klienti, kteří navštěvují mou Kineziologickou poradnu a používají metodu Kineziologie One Brain jsou nejčastěji z okolí města Příbram, Jince, Březnice, Sedlčany, Dobříš, Beroun, Zdice, Hořovice, Rokycany, okolí Prahy a z Prahy.