KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

První obrázek je úvodem kurzu a druhý závěrem, rozdíl je jistě patrný.

GALERIE