KRÁSNÁ SLOVA MILÉ KLIENTKY MARCELY MAGDALENY

Děkuji za všechno a především za to, co je v těchto chvílích nejdůležitější, Milane děkuji za bezpečí, které jsem po celou dobu cítila. Vzdálený pomyslný oheň a pozornost Tvá a Tvojí ženy Kamily. Děkuji za jídlo, které jsi s laskavostí Tobě vlastní pro mě chystal a děkuji, že rozumíš a nezlobíš se, že jsem ho nejedla. Dnes vím, že potrava mé duši, jež se jí dostávalo stačila, a proto mé fyzické tělo občas vyslalo touhu po šťavnatém ovoci, na které jsi však nikdy nezapomněl a vždy bylo radostí pro mě, že bylo součástí té hostiny, kterou jsi mi každý den uspořádal. Děkuji, že jsi mi každý den nabídl svoji pozornost a možnost mi naslouchat a děkuji, že se nezlobíš, že jsem jen s láskou poděkovala, ale byla dál nejšťastnější jen ve své samospolečnosti, protože necítila jsem se sama. Bylo se mnou vše, kdybych to potřebovala, ale nejvíc vědomí, že jsem tím vším. Proto žádný stesk, žádný smutek ale pocit plnosti života….Milane vrátím se a těším se na svůj další čas trávený ve tmě, která má dnes zcela jinou formu, když večer do ní usínám….. S láskou MM