Rodinné konstelace

KONSTELACE RODINNÉ I JINÉ s využitím Kineziologie One Brain

Na všechny z nás, ať chceme, či ne, působí energie našeho rodu. Cítíme-li problém, který neumíme vyřešit, možná pochází z našeho pochroumaného rodinného zázemí. Rodinné konstelace tyto chyby v rodině napravují a energie vylaďují.

Každý máme nějaký pohled na svoji rodinu, své předky, pomocí konstelací, vlastním pochopením a odpuštěním tento pohled změníme a tím změníme i svůj současný život.

O METODĚ 

Nemůžeme být opravdu šťastní, pokud naši předkové uvnitř nás trpí. Učiníme-li krok vědomě, svobodně a šťastně, a přitom se dotýkáme země, děláme to pro všechny generace; předchozí i budoucí. Ti všichni se pak navrátí domů ve stejný okamžik jako my. My všichni dosáhneme mír ve stejnou chvíli. (B. Hellinger)

Metodu rodinných konstelací založil německý psychoterapeut Bert Hellinger.

V rodinných konstelacích se pracuje se skrytou dynamikou rodinného systému, z něhož pocházíme a jehož součástí navždy zůstaneme. Každý rodinný systém se řídí podle Hellingera svými vlastními pravidly. Při rozestavění rodinných konstelací jsou tyto skryté síly, jež sahají až do třetí či čtvrté generace před námi, vyneseny na povrch a uvolněny.

V každém systému musí fungovat rovnováha, každý jeho člen zde má své jedinečné místo. Pokud je tato rovnováha jakýmkoliv způsobem narušena - předčasné úmrtí, potrat, vyloučení z rodiny, násilné ukončení života a jiné těžké osudy může to nevědomě ovlivnit život dalších generací.

Hluboká věrnost rodinnému systému a nevědomá touha obnovit jeho rovnováhu nás často vede k tomu, že nevědomě následujeme nebo se identifikujeme s jeho zapomenutými, vyloučenými nebo mrtvými členy, bez ohledu na to, jaký vliv to má na náš vlastní osud. Děti mnohdy přejímají ve snaze ulehčit svým předkům pocity, jenž se neslučují s pocitem lásky a tím mnohdy nesou břímě negativně ovlivňující jejich vlastní život. Je až šokující, jak například vnuci, vnučky přejímají problémy svých prarodičů a žijí tak nevědomě až do dospělosti. Při odhalení těchto sil v konstelaci a pak díky jejich uvolnění dostáváme svobodu žít svůj vlastní život.

Velmi důležitým tématem je přijetí svých rodičů. Naši rodiče a předkové jsou našimi kořeny. Stojí-li rodiče za námi, posiluje nás to a dává svobodu jít vlastní cestou. Je-li však vztah s rodiči a jejich předky v nepořádku, stěžuje nám to realizaci našich možností, nedostává se nám síly ke zdravým vztahům a práci v našem současném životě.

KONSTELACE lze postavit na cokoli, o čem si myslíme, že nerozumíme odkud a proč pocházejí naše různé neřešitelné situace. Často je stavím na zdravotní problémy, kdy nám jednoduše a ukáží s čím v náš problém souvisí a kde je třeba zapracovat na změně.


PROČ PŘIJÍT A JAK PROBÍHÁ SEZENÍ?

Terapie je vhodná pro všechny, kteří si myslí, že jejich současný problém může souviset s jejich rodinným zázemím. Buď současným (rodiče), nebo již mnohdy zapomenutým (prarodiče až do třetí či čtvrté generace).

Nabízím zde rozložení konstelace v soukromí poradny, kdy na problému budeme pracovat pouze já a klient. Vše bez probírání citlivých rodinných témat před cizími lidmi. Pracuje se pomocí značek, které zastupují jednotlivé členy rodinného systému.

Protože je vše v rámci Kineziologie One Brain, je součástí i odblokování problému, který jsme odkryli v konstelaci. To ještě posílí celou terapii.

Při rodinných konstelacích nalezneme důvod a příčinu problému. Dojde k opravdu hlubokému procítění, odpuštění a pochopení situace, která vedla k dnešnímu problému. Celé časové pásmo je upraveno, konstelace je správně nastavena a současný negativní prožitek se stává jen bezvýznamnou vzpomínkou.